Het verlenen van zorg is een breed begrip. Wij leveren de beste zorg uit de regio, maar kunnen niet alle zorg verlenen. Om hierin duidelijkheid te scheppen hebben wij een zorgcriterium opgesteld. Elke zorgaanvraag wordt altijd getoetst aan de hand van deze zorgcriterium. Met een zorgcriterium is het voor u en voor ons duidelijk in welke situaties wij wel, of geen zorg verlenen.

Wij verlenen zorg op de volgende gebieden:

Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging bestaat uit o.a. wassen, douchen, aankleden, avondmaaltijd opwarmen, steunkousen aan-/uittrekken.

Ondersteunende begeleiding
Structuur bieden in het dagelijks leven. Hulpvragen van cliënt in zorg d.m.v. alarmering, ook ’s nachts waardoor cliënten zich veiliger voelen in een thuissituatie.

Activerende begeleiding
Activerende Begeleiding is voor cliënten met gedragsproblematiek of psychische stoornissen heeft waarbij hulp wordt gegeven bij het regelen van de dagelijkse bezigheden.

Acute zorg
Dit houdt in als bijvoorbeeld de cliënt is ontslagen van het ziekenhuis om 12 uur ’s nachts en hulp nodig heeft bij het verlaten van het ziekenhuis en bij het vervoer naar huis.

Terminale zorg
Is bedoeld voor cliënten die hun laatste levensfase intensieve zorg nodig hebben zoals verpleging en persoonlijke verzorging en ook o.a. pijnbestrijding.

24-uurs zorg
Als men bijvoorbeeld moet wachten op een opname in het ziekenhuis of opname in verpleeg- of verzorgingshuis of zorg nodig heeft in de laatste levensfase. De medewerkers van Thuiszorg Het Baken zijn dan 24 uur continue bij de cliënt in huis om de zorg te verlenen.

Nachtzorg
Wanneer er ’s nachts professionele hulp nodig is in de thuissituatie.

De volgende groepen of situaties komen niet in aanmerking voor onze zorg
  • Cliënten die niet in aanmerking komen voor zorg;
  • Cliënten waarbij de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dan wij onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen
  • Cliënten met een zorgvraag waarbij onze zorgverleners te maken krijgen met vrijheidsbeperkende maatregelen (denk aan bv. deur op slot, bedhekken, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen). Onze zorgverleners mogen nooit vrijheidsbeperkende maatregelen bij een cliënt in wat voor aard dan ook toepassen. Hierover wordt echter altijd vooraf in gesprek gegaan met huisarts, familie of andere zorg verlenende instanties.
  • Cliënten die zich bezighouden met criminele activiteiten
  • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem;
  • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
  • Cliënten met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
  • Cliënten met wegloopgedrag;
  • Cliënten met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of die niet alleen kunnen zijn in de woning;
  • Cliënten en/of naasten met seksueel ongewenste gedragingen;
  • Cliënten die te maken hebben met opname onder dwang, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
  • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van BernadettaZorg.
KCC
Vragen? Wij bellen je terug