Soms loopt het niet lekker bij u thuis. Er zijn problemen die u zelf niet meer op kunt lossen. Met begeleiding krijgt u stap voor stap weer meer grip op uw leven en gezin. Samen met een zorgcoach brengt u uw problemen in kaart en stelt u haalbare doelen op.

Specialist in zorg begeleiding

BernadettaZorg is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een begeleidingsvraag. Afhankelijk van de aard van de vraag wordt een passend begeleidingsplan met en voor u gemaakt. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt waarbij deze voortdurend de eigen regie houdt. Indien nodig ondersteunt de zorgcoach in meer of mindere mate. Indien gewenst wordt uw sociale netwerk meegenomen. Is er geen of onvoldoende sociaal netwerk dan ondersteunen wij bij het opbouwen hiervan.

U kunt contact opnemen met de BernadettaZorg zodat onze zorgcoach u kunnen helpen met de aanvraag. Hebt u al contact met gemeente, maatschappelijk werk, psycholoog of andere hulpverlener? Ook zij kunnen u helpen met het aanvragen van begeleiding bij BernadettaZorg. Begeleiding maakt vanaf 2015 onderdeel uit van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De uitvoering daarvan is in handen van de gemeente waar u woont. Dit houdt in dat, de gemeente hiervoor toestemming moet verlenen.

Onze Zorgcoach kan u helpen bij onder andere de volgende situaties

• psychische problemen
• hulp bij opvoeden van uw kinderen
• het draaiende houden van uw huishouden
• geldzaken, schulden en administratie
• leren omgaan met een handicap, beperking, chronische ziekte, dementie
• het opbouwen van sociale contacten, vriendschappen
• het oppakken van een dag- en vrijetijdsbesteding (hobby, werk)
• de aanpak van een verslaving (alcohol, drugs)
• (over)belasting bij mantelzorger
• een baby die veel moet huilen

KCC
Vragen? Wij bellen je terug