Als je bepaalde dingen niet (goed) meer zelfstandig kunt, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, beperking of dementie, is het mogelijk om wijkverpleging aan te vragen. Je krijgt dat persoonlijke verzorging en verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Verpleegkundige aan huis

BernadettaZorg biedt de juiste zorg bij u thuis, vanuit deskundige wijkteams die bestaan uit (wijk)verpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden en verzorgenden. Wij streven er altijd naar om u de zorg te verlenen die u nodig heeft. Wij ondersteunen u onder andere bij:

• in en uit bed gaan;
• wassen, douchen en aankleden;
• toiletgang;
• aanbrengen van prothesen en steunkousen;
• zuurstof toedienen;
• injecties geven en/of leren u zelf te injecteren;
• wondverzorging;
• begeleiding in een palliatieve fase;
• en nog vele andere hulpvragen.

Wat zijn de kosten voor verpleging en verzorging thuis?

Voor wijkverpleging bent u geen eigen bijdrage verschuldigd en er geldt geen eigen risico voor. Wanneer u een Wlz-indicatie heeft, betaalt u wel een eigen bijdrage.

KCC
Vragen? Wij bellen je terug