De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van jouw gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Hoe kan ik ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen?

De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van melding bij het Wmo loket van jouw gemeente. Bij de meeste gemeenten kun je online een formulier invullen voor de Wmo-aanvraag. Na jouw aanmelding neemt er iemand van de gemeente contact met je op om een afspraak te maken voor een gesprek.

Gesprek en onderzoek gemeente

Tijdens het gesprek op het gemeentehuis of bij je thuis wordt er door een consulent/deskundige van de gemeente onderzocht waar de problemen in jouw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen. De gemeente bekijkt ook in hoeverre je zelfstandig bent en wat familie en naasten in je omgeving voor je kunnen betekenen.

Voorstel

Er wordt binnen 10 werkdagen een verslag gemaakt van het gesprek dat je rustig kunt teruglezen. Het gespreksverslag is het uitgangspunt voor de verdere stappen. Uit het verslag blijkt bijvoorbeeld dat je onvoldoende zelfredzaam bent en je sociale netwerk niet voldoende is in staat om je te helpen.

De gemeente is dan verplicht om je te helpen. In het verslag staat ook een voorstel. Dat voorstel bestaat uit het aanbieden van algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of een combinatie hiervan.

Besluit

Ben je het eens met het gespreksverslag en het voorstel? Dan kun je deze vervolgens ondertekenen en terugsturen. Dit geldt als definitieve aanvraag voor hulp uit de Wmo.

De gemeente beslist vervolgens binnen twee weken of je voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt, wanneer deze worden verstrekt en in welke vorm.

WMO | BernadettaZorg

WMO Helpdesk

U kunt de Wmo Helpdesk van de gemeente Amsterdam gratis bellen van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur op 0800 0643.

De Wmo Helpdesk geeft informatie over de mogelijkheden van zorg en ondersteuning in uw buurt. U kunt bij de helpdesk ook direct Wmo-voorzieningen aanvragen.

Klik hier om naar de WMO Helpdesk van de gemeente Amsterdam te gaan.