inloggen medewerkers >>

Vanaf 1 september dit jaar kunnen medewerkers van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) in zwaar werk functies met 45 dienstjaren eerder stoppen met werken. FNV Zorg & Welzijn is vandaag samen met de andere zorgvakbonden en werkgevers in de VVT tot een concreet uitgewerkt onderhandelaarsakkoord gekomen.

De afspraak over eerder stoppen met werken, was al opgenomen in de laatste cao van 2019 – 2021 in aansluiting op het pensioenakkoord. Deze is nu uitgewerkt en toepasbaar vanaf 1 september 2021. Daarnaast is er een spaarverlofregeling afgesproken die voor medewerkers in alle leeftijden mogelijkheden biedt om duurzaam aan het werk te kunnen blijven.

Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Veel medewerkers in deze sector verrichten zwaar werk. Het gaat om fysieke belasting, zoals tillen, sjouwen en wassen, het draaien van onregelmatige diensten, maar ook mentale belasting. Vooral de coronapandemie heeft er bij veel medewerkers mentaal ingehaakt. Het is heel goed dat er nu een regeling is die het mogelijk maakt om eerder te stoppen dan op de AOW-leeftijd.’

Eerste concreet uitgewerkte regeling zwaar werk

De cao VVT is de grootste in ons land met circa 470.000 medewerkers. De mogelijkheid om te stoppen na 45 jaar werken, waarvan minimaal 20 jaar in een zwaar beroep, was voor deze groep als eerste afgesproken. Het dient meteen als voorbeeld voor andere sectoren waar zwaar werk verricht wordt. De regeling, die tot en met 31 december 2025 loopt, maakt gebruik van de vrijstelling van de RVU-boete die in het pensioenakkoord is afgesproken. Vanaf 2026 is het de bedoeling dat er een landelijke regeling komt die het mogelijk maakt dat mensen na 45 dienstjaren met AOW kunnen gaan.

Verlofspaarregeling

Daarnaast zijn goede afspraken gemaakt over de regeling BalansBudget die het voor alle medewerkers mogelijk maakt om verlof op te sparen tot een maximum van 100 weken. Hiermee kunnen medewerkers van alle leeftijden op elk moment in hun loopbaan ervoor kiezen om het verlof op te nemen wanneer hen dat helpt bij een betere werk-privé balans. De Haas: ‘Dat kan bijvoorbeeld zijn om werk in combinatie met zorg voor kinderen beter te kunnen combineren, maar ook iemand die besluit al het verlof op te nemen voorafgaand aan zijn of haar AOW- of pensioen. Dit kan voorkomen dat mensen een burn-out krijgen, of langdurig arbeidsongeschikt raken.’ Ook deze regeling gaat in per 1 september 2021 en geldt voor onbepaalde tijd.

De vakbonden en brancheorganisaties hebben de regelingen vastgelegd in een cao-akkoord en zullen dit aanmelden bij het ministere van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen verbindend verklaring. De huidige cao wordt verlengd tot en met 31 december 2021 en biedt medewerkers in juli 2021 een loonsverhoging van 3%. In het najaar starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao.

De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.