Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Palliatieve zorg is dus niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten én naasten.

Wat kan BernadettaZorg voor u betekenen

Onze ervaren zorgverleners zijn gespecialiseerd in het begeleiden en verzorgen van mensen in hun laatste levensfase. Daarbij richt de aandacht zich niet alleen op degene die ongeneeslijk ziek is, maar ook op de partner, familie en andere naasten. Onze betrokken zorgverleners proberen ook hen te helpen in het leren omgaan met het naderende afscheid en de rouwverwerking.

Onze palliatieve zorg gaat verder dan alleen verzorging en verpleging van lichamelijke klachten zoals benauwdheid, misselijkheid en pijn maar wij bieden ook psychische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met angstgevoelens, verdriet en verwerking van de ziekte. Ook de balans van het leven opmaken, afscheid nemen, in gesprek gaan met naasten over het naderende einde, valt onder onze zorgverlening.

Onze ervaren en professionele zorgverleners staan 24 uur per dag, in uw eigen vertrouwde thuisomgeving voor u klaar om ook de laatste fase van het leven van u of uw naaste zo mooi en waardig mogelijk te laten zijn. Daar kunt u altijd op vertrouwen.

Financiering

Uw zorgvraag bepaalt uit welke wet de zorg wordt gefinancierd. Heeft u een indicatie die onder de Zorgverzekeringswet valt? Dan betaalt u niets. Heeft u een WLZ indicatie? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte hiervan kunt u berekenen op de website van het CAK. Ook is het altijd mogelijk om uit eigen middelen zorg bij te kopen.

KCC
Vragen? Wij bellen je terug