inloggen medewerkers >>

Voor het programma “pakhuis de Zwijger voor community wealth and health building” was Lilia Panka ,oprichtster van BernadettaZorg, te gast als tafeldame.

In dit programma word gekeken naar praktijkervaringen met het concept Community Wealth Building. Een methodiek da gericht is om lokale wijkeconomieën te versterken op een inclusieve manier, zodat de bestaande bewoners in hun kracht worden gezeten en zodat het herontwikkelen van buurten vooral ook ten goede komt aan de mensen die dit het hardst nodig hebben. Is deze combinatie van economisch en democratiserend beleid een kansrijke aanpak voor andere buurten en voor de masterplannen?

Inmiddels werkt De 99 van Amsterdam ruim een half jaar vanuit het concept Community Wealth Building met groepen in Osdorp, De Banne en Venserpolder aan een visie op de gedemocratiseerde wijkeconomie, waarin sociale waarden voorop staan. Drie buurtplatforums presenteren de uitkomsten van hun Community Wealth Building traject en met hen bespreken we de lessen uit de gevolgde methodiek.

Ook kijken we naar Preston (Verenigd Koninkrijk), dat een pioniersrol vervult als het gaat om Community Wealth Building. Er wordt niet voor niets gesproken over het Preston-model. Wat kunnen wij van hen leren?

Lilian Panka, geboren in Suriname, groot geworden in Amsterdam Zuidoost, na 15 jaar in de Jeugdbescherming te hebben gewerkt, richtte zij in 2019 Bernadetta Zorg op, een bottom-up zorginstelling in Venserpolder.

Stadsdeelbestuurder Dirk de Jager (Zuidoost) schuift aan om door te praten over hoe we de geleerde lessen kunnen toepassen in andere buurten.

Terra Dakota Stein; geborenen getogen Noorderling met Ghanese en Surinaamse roots, jurist van beroep met eigen consultancy – Dakota Consultancy, locatiehoofd Huis van de Wijk en coördinator Verdedig Noord.

Massih Hutak is een muzikant en schrijver uit Amsterdam-Noord. Hij is onderdeel van de bewonersorganisatie Verdedig Noord die strijdt voor een inclusieve stedelijke ontwikkeling waar welzijn en welvaart wordt georganiseerd voor iedereen.

Samira Hoogvliets is geboren en getogen Noorderling. Daarnaast ben zij student Culturele en Maatschappelijke Vorming en sinds kort ook sociaal-maatschappelijk ondernemer. Momenteel is zij bezig met het opzetten van een podcast voor en door jongeren uit Amsterdam Noord.

Thomas de Groot is Head of Programmes bij Stichting Commons Network in Amsterdam, waar hij met actiegroepen en overheden werkt aan een rechtvaardige en zorgzame post-kapitalistische toekomst.

Bekijk hieronder de volledige aflevering: